PW – Zyndranowa

PW – Zyndranowa

Zespoły ludowe, twórcy i rękodzielnicy oraz przedstawicielki z KGW, które prezentowały potrawy regionalne i niezapomniane  tradycyjne smaki to niecodzienne elementy, które towarzyszyły corocznej imprezie organizowanej przez Towarzystwo na rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej dniu 21 sierpnia w Zyndranowej, imprezie tej bowiem towarzyszyła impreza organizowana wspólnie przez LGD „Kraina Nafty” i LGD Nasze Bieszczady
w ramach Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków. Było to kolejne działanie zrealizowane w ramach projektu współpracy ZTKPAiISL.W imprezie tej uczestniczyli przedstawiciele z obszaru obu LGD.

Stoiska z rękodziełem artystycznym i produktami regionalnymi zarówno z naszego obszaru jak i obszaru LGD Nasze Bieszczady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zaś występy zespołów ludowych spotkały się z ciepłym przyjęciem i gromkimi oklaskami.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.