“Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement”

“Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement" , Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia w zakresie samo-zatrudnienia  i  przekwalifikowania zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie będzie prowadzona w dwóch odrębnych naborach: I nabór (24.X-14.XI 2012 r.) oraz II nabór (II 2013 r. ). Projekt skierowany jest do osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych w woj. podkarpackim, które zostały zwolnione z pracy (w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub które  znajdują się na wypowiedzeniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

W rozwinięciu krótka informacja z wykazem kryteriów kwalifikacyjnych oraz głównych form wsparcia, które oferujemy.

Szczegółowe informacje http://www.procarpathia.pl

 

fiszka projektu PZO.doc