Rajd rowerowy „OIKOUMENE” do Zyndranowej

Rajd rowerowy „OIKOUMENE” do Zyndranowej

Parafia Polskokatolicka p.w. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich zaprasza do uczestnictwa w rajdzie rowerowym do Zyndranowej. Odbędzie się on w niedzielę 28 lipca 2013 r. pod patronatem Polskiej Rady Ekumenicznej. Do uczestnictwa w nim są zaproszeni wyznawcy z różnych Kościołów: Polskokatolickiego, Rzymskokatolickiego, Greckokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Zielonoświątkowego. 
 
 
       Celem rajdu jest odwiedzenie Centrum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w dniu, gdy Łemkowie z Polski i zagranicy gromadzą się na swoim Święcie „Od Rusal do Jana”. 
 
PROGRAM RAJDU:
 
1. Dojazd zorganizowanych grup rowerowych z różnych miejsc Powiatu Krośnieńskiego do Dukli              
    i o godz. 10.00 oficjalne rozpoczęcie rajdu koło Krzyża Pojednania (Katyńskiego).                                                                                                     2. Przejazd do Zyndranowej do Centrum Kultury Łemkowskiej (10 km). 
3. Udział w nabożeństwie w cerkwi prawosławnej – godz. 11.00.
4 Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Prezentacja uczestników rajdu (Kościoły i miejscowości ).
6. Agapa (poczęstunek) – godz. 14.00.
7. Występy zespołów łemkowskich z Polski i zagranicy – godz. 14.00-19.00.
8. Wspólna zabawa – od godz. 19.00.
 
       Uczestnicy otrzymają  pamiątkowe koszulki z napisem: „Pan jest moim Pasterzem” (psalm 22)                      i wizerunkiem Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza oraz okolicznościowe plakietki.
 
       Patronami medialnymi rajdu są: Program II TVP (redakcja ekumeniczna), Telewizja Regionalna z Rzeszowa, TV „Obiektyw” z Krosna, Tygodnik „Nowe Podkarpacie”.
Do  Komitetu Honorowego  Rajdu „OIKOUMENE” zaproszenia przyjęli :
 
J.E. Ks. prof. dr hab. bp Wiktor Wysoczański – jako zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP i Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej
Prezydent Lech Wałęsa – jako laureat pokojowej Nagrody Nobla
Premier prof.  Jerzy Buzek – jako przedstawiciel Parlamentu Unii Europejskiej i wyznawca Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.   
 
ZAPISY OSOBIŚCIE – w terminie do 15 lipca 2013 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy
Miejsce Piastowe, tel. 13 4339260
 
        WPISOWE: młodzież – 5 zł, dorośli – 15 zł
                                                                                                                           Ks. Proboszcz Roman Jagiełło