Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obowiązuje od dnia 3 września 2011 r.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach naborów wniosków, w których dzień 3 września 2011 r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) będą zobowiązani w ramach uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzy w wersji PROW_413_311/11/01.

 

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 3 września 2011 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 172, poz. 1027).

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

wersja edytowalna:

 

wersja nieedytowalna:

 

instrukcje:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ