Rozpoczęcie naboru na certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze “Blisko Natury”

Rozpoczęcie naboru na certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze “Blisko Natury”

Certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze “Blisko Natury” jest certyfikatem turystyki zrównoważonej przyznawanym obiektom turystyki wiejskiej, w szczególności gospodarstwom agroturystycznym posiadającym specjalistyczną ofertę w zakresie turystyki przyrodniczej w tym przede wszystkim skierowaną na aktywność turystyczną w obszarach Natura 2000.
W związku z uzyskaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska procedura nadawania certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna, co daje okazję do zdobycia certyfikatu podnoszącego rangę obiektu turystyki wiejskiej i dającemu okazję dotarcia do nowych klientów.


Harmonogram naboru na Certyfikat:

Przyjmowanie zgłoszeń: 23 czerwca – 08 lipca 2015 r.
Audyt Wstępny: 23 czerwca – 14 lipca 2015 roku.
Audyt Certyfikujący (wyjazdy terenowe do obiektów): 15 lipca – 15 września 2015 r.
Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: październik 2015 r.
Uroczyste rozdanie certyfikatów: październik/listopad 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie ankiety online (https://docs.google.com/forms/d/19YQPH6YzqOC-qXslhD_0VmMU0kvYooVXcj-xPbtTHwk/viewform?c=0&w=1)

 i nadesłanie ofert turystycznych (lub założeń do oferty w przypadku jej braku) najpóźniej do dnia 08 lipca 2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com

Regulamin nadawania Certyfikatu oraz Załączniki dostępne są na stronie: http://natura2000.org.pl/2015/06/nabor-na-certyfikat-agroturystyka-przyjazna-naturze-blisko-natury/


Aby wziąć udział w procesie certyfikacji należy spełnić następujące warunki: 

1. Być właścicielem/współwłaścicielem/osobą zarządzającą gospodarstwem agroturystycznym lub innym obiektem turystyki wiejskiej 

2. Gospodarstwo lub właściciel/ współwłaściciel/osoba zarządzająca musi być zrzeszona w dowolnej organizacji mającej w swoim zakresie działalności rozwój turystyki 

3. Należy wyrazić zgodę na udział w naborze, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety audytu oraz wyrazić zgodę na wizytę komisji certyfikującej, zapoznać się z Regulaminem Nadawania Certyfikatu ‘Blisko Natury” oraz zaakceptować jego warunki i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie oraz formularze oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w procesie naboru na certyfikat “Blisko Natury” przyjmowane są do dnia 08 lipca 2015 roku za pomocą formularza ankiety (j.w.)