Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2021 r. ruszają dwa nabory wniosków organizowane przez ARiMR:
Premia dla młodych rolników,
Bezzwrotna pomoc na “Restrukturyzację małych gospodarstw.

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinansowanie.
Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/31-marca-ruszaja-dwa-nabory-wnioskow-z-prow-2014-2020.html?fbclid=IwAR3moExp0oEKsNp1DHdNoCaN030naMIHcWLrNPj_ejcaxz68k4H4LZfJlf0