Seminarium dotyczące konkursu w ramach działania 312 PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Seminarium dotyczące konkursu w ramach działania 312 PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

oraz
Regionalny Ośrodek EFS

zapraszają na

Seminarium dotyczące konkursu w ramach działania 312 PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Seminarium odbędzie się w dniu 21 września 2011 r. o godz. 10:00
w Biurze LGD "Kraina Nafty" w Miejscu Piastowym

 

10.00 – 10.15 – Rejestracja uczestników

10.15-10.30 – Powitanie, omówienie programu seminarium (konsultant PK)

10.30 – 11.15 – Omówienie zakresu usług Punktów Konsultacyjnych i dostępnych form wsparcia przedsiębiorczości

11.15 – 12.00 – Omówienie systemu CEIDG (konsultant PK)

12.00 -12.15 – Przerwa

12.15 – 13.15 – Omówienie zmian i zasad aplikowania do PROW, działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (przedstawiciel ARiMR lub konsultant PK)

13.15 – 13.30 – Prezentacja dobrych praktyk przez przedsiębiorcę korzystającego z funduszy strukturalnych (przedsiębiorca)

13.30 – 13.45 Pytania i odpowiedzi

13.45 – Zakończenie seminarium

___________________________________________________________________________

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłaszanie uczestników
(13 44 07 043, 725 995 721, biuro@kraina-nafty.pl).