Seminarium dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki – w zakresie możliwości ich wykorzystywania do promocji obszaru i rozwoju gospodarczego producentów

Seminarium dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki – w zakresie możliwości ich wykorzystywania do promocji obszaru i rozwoju gospodarczego producentów

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza producentów spożywczych oraz zainteresowanych mieszkańców na Seminarium dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki – w zakresie możliwości ich wykorzystywania do promocji obszaru i rozwoju gospodarczego producentów, realizowanego w ramach projektu pn. „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowanego ze środków FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO – NGO, JST, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – projekt pn. "Alpejsko – Karpacki Most Współpracy".

 

Termin: 25 czerwiec 2013 r., godz. 13:00
Miejsce: Gościniec Chyrowianka w Chyrowej

W programie przewidziano:

– Prelekcję prof. dr hab. Zbigniewa Dolatowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina – na temat zastosowania i właściwości serwatki, stanu badań oraz możliwości wykorzystania serwatki;
– Prezentację nt. certyfikacji produktów oraz systemu jakości żywności;
– Prezentację nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz technik prowadzenia kampanii promocyjnych na rzecz upowszechniania produktu i zwiększania jego renomy.
– oraz dyskusję w w/w tematyce.

Kontakt i zgłoszenia:
Biuro LGD „Kraina Nafty”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14;
Tel. 13 44 07 043, 509 956 144, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl