Spotkania informacyjne dotyczące naboru na GRANTY

Spotkania informacyjne dotyczące naboru na GRANTY

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP na spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY w ramach realizacji Projektów Grantowych; poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:

14 listopada 2016 r. (poniedziałek) godz. 15:30 Urząd Gminy w Chorkówce
15 listopada 2016 r. (wtorek) godz. 15:30 Urząd Gminy w Miejscu Piastowym

PLAKAT INFORMACYJNY:

plakatt