SPOTKANIE INFORMACYJNE – BÓBRKA ,15 czerwca 2016 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE – BÓBRKA ,15 czerwca 2016 r.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza społeczność lokalną tj mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli j.s.t., przedstawicieli stowarzyszeń, itd. z obszaru gmin:

Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe, na spotkanie informacyjne dotyczące Wsparcia na wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godz.17.30 w Skansenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (pawilon wystawowy).