Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r. organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r. organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne “Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców” organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich.

Termin spotkania:

Krosno – 25 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Krosna,
ul. Staszica 2,  sala nr 21 (I piętro).

Program spotkania:

  • 10:00 – 11:00  Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
  • 11:00 – 11:30    Instrumenty finansowe – preferencyjne pożyczki
  • 11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
  • 11:45 – 12:15   Baza Usług Rozwojowych – podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich pracowników
  • 12:15 – 12:30    Subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
  • 12:30 – 13:00    Konsultacje indywidualne

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numer 798 771 192 lub e-mailowe na adres lpi.krosno@podkarpackie.pl

Należy podać imię i nazwisko uczestnika/ów, instytucję reprezentującą oraz miejsce spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Szczegółowych informacji udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Staszica 20, 38 – 400 Krosno
tel. 798 771 192
zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl