SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE „RÓŻNICOWANIA W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE „RÓŻNICOWANIA W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”

ORAZ WÓJT GMINY JAŚLISKA

ZAPRASZAJĄ NA

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
„RÓŻNICOWANIA W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

 

w rozwinięciu szczegóły oraz harmonogram spotkania

 

SPOTKANIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS ZAINTERESOWANYCH ROZPOCZĘCIEM LUB ROZWOJEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB AGROTURYSTYCZNEJ

 

Termin: 19 października 2011 r., godz: 16:30

Miejsce: Dom Ludowy w Jaśliskach

 

 

Harmonogram spotkania informacyjnego w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" organizowanego przez LGD "Kraina Nafty"

 

 

Termin: 19 październik, godz: 16:30

Miejsce: Dom Ludowy w Jaśliskach

Prowadzący:Natalia Kuliga

 

 

 

1.        Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników, przedstawienie Prelegenta.

2.        Przedstawienie programu i celu szkolenia.

3.        Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju –„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

– zasady ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach „Różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej”;

– Beneficjenci;

– Koszty kwalifikowane;

– Zakres operacji.

4.        Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy.

5.        Specyfika aplikowania o pomocza pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Zasady wyboru projektów przez LGD w kontekście Wdrażania LSR.

6.        Pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.