STAWIL SPÓŁKA Z O.O. zaprasza do udziału w projekcie “WSPARCIE BEZROBOTNYCH z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

STAWIL SPÓŁKA Z O.O. zaprasza do udziału w projekcie “WSPARCIE BEZROBOTNYCH z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”