Informacja dot. naboru na Rozwijania działalności gospodarczej

Informacja dot. naboru na Rozwijania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Rozwijanie działalności gospodarczej do Biura LGD “Kraina Nafty” wpłynęło 18 Wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia prawie 4,5 mln zł. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 1.100.000,00 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko kilka najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r.