Szkolenie dla beneficjentów Małych Projektów z rozliczania projektów i sporządzania Wniosków o Płatność

Szkolenie dla beneficjentów Małych Projektów z rozliczania projektów i sporządzania Wniosków o Płatność

 

Miejsce: Biuro LGD „Kraina Nafty”

Termin: 23 kwiecień 2013 r

Godz.: 1000

 

Zapisy pod nr tel. 13 44 070 43, 725 995 723

 

Szkolenie ma na celu nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania projektów i sporządzania wniosków
o płatność, przez beneficjentów Małych Projektów, co wpłynie pozytywnie na sprawne i bezbłędne rozliczanie projektów oraz szybkie i bezproblemowe otrzymywanie płatności…       

 

Plakat – pełna rozdzielczość