SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza potencjalnych Grantobiorców na SZKOLENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU NA GRANTY w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się 21 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym. 

Prezentacja programu PowerPoint