SZKOLENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW I ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ