SZKOLENIE Z PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU w ramach Podejmowania działalności gospodarczej