Szkolenie – Pszczoły w rolnictwie i w życiu człowieka

Szkolenie – Pszczoły w rolnictwie i w życiu człowieka

Szanowni Państwo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Celem szkolenia jest popularyzacja hodowli pszczół, wiedzy na temat przetwórstwa surowców pszczelich oraz możliwości kształtowania pożytków pszczelich.

Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne oraz wyjazd studyjny do zakładu przetwórstwa miodu/pasieki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa koszty dydaktyczne, noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Terminy:

Placówka Krata zgłoszenia Osoby do kontaktu
w sprawach rekrutacji
Osoby do kontaktu
w sprawach merytorycznych
CDR Brwinów 17-19.11.2015r.

 

24-26.11.2015r.

Janina Dąbrowska
j.dabrowska@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 wew. 106
Anna Kowalska
a.kowalska@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 w.122Łukasz Laskowski
l.laskowski@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 w.171
CDR Poznań 25-27.11.2015r. Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81 wew. 136
Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81 wew.

Rekrutacja na każde szkolenie kończy się 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

 Ramowy Program szkolenia

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.