Szkolenie “Możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnej i tradycyjnej żywności wysokiej jakości

Szkolenie “Możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnej i tradycyjnej żywności wysokiej jakości

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: "Możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnej i tradycyjnej żywności wysokiej jakości”. Szkolenie odbędzie się w dniach 23 – 25 maja 2012 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

 

W rozwinięciu informacje, harmonogram, karta zgłoszenia oraz informacja o uczestniku

 

Celem ogólnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami prowadzenia form sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych oraz zagadnieniami funkcjonowania rynku lokalnych produktów wysokiej jakości.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i obejmuje: tematykę z zakresu wymagań sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych, prawa gospodarczego i obowiązków podatkowych dla form sprzedaży bezpośredniej; zagadnienia związane ze znaczeniem produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych i możliwością ich uczestniczenia w mechanizmach jakości żywności; prezentację dobrych praktyk w zakresie wytwarzania, promocji i sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych i regionalnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie do dnia 17.05.2012 r. Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Informacji o uczestniku (w załączeniu) pocztą tradycyjną na adres:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków

 

lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.
Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby z Lokalnej Grupy Działania wynosi 836,50 zł netto (983,29 zł brutto).

 

Specyfikacja kosztów szkolenia

 

Noclegi

180,00 zł – netto
194,40 zł – brutto
wyżywienie
124,00 zł – netto
133,92 zł – brutto
materiały szkoleniowe
30,00 zł – netto
36,90 zł – brutto
koszty dydaktyczne
374,00 zł – netto
460,02 zł – brutto
wizyta studyjna
128,50 zł – netto
158,05 zł – brutto
RAZEM
836,50 zł – netto
983,29 zł – brutto

Należność za usługi socjalne związane z uczestnictwem w szkoleniu należy przekazać na nasze konto NBP Oddział Kraków 27 1010 1270 0047 6313 4300 0000 zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Informacje o szkoleniu oraz formularze zgłoszeń udostępnione są na stronie www.cdr.gov.pl/krakow oraz www.produktyregionalne.edu.pl.

 

Informacje w sprawie rekrutacji:

 

Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl.

 

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:

 

Klaudia Kieljan
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 13, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl.

 

Z poważaniem
Jarosław Bomba
Dyrektor CDR O/Kraków

 

Harmonogram

Karta zgłoszenia

Informacja o uczestniku