Szkolenie w ramach projektu “Ekomuzea Beskidu Niskiego”

Szkolenie w ramach projektu “Ekomuzea Beskidu Niskiego”

LGD "Kraina Nafty" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe do wzięcia udziału w szkoleniu pt. "*Ekomuzea – wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju obszarów wiejskich".*

Termin szkolenia: 21 marca 2013 r. godz. 9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia: LGD "Kraina Nafty", ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Prowadzący szkolenie: Fundacja Bieszczadzka

Projekt adresowany jest do rękodzielników, agroturystów, osób świadczących usługi turystyczne, prowadzących warsztaty, izby regionalne, właścicieli obiektów infrastruktury turystycznej, osób zainteresowanych utworzeniem oferty turystycznej, prowadzących wypożyczalnie sprzętu sportowego, rekreacyjnego, oferujących aktywny wypoczynek, itp.

**

*Szkolenie jest integralną częścią projektu współpracy "Ekomuzea Beskidu Niskiego"*

Zgłoszenia udziału w projekcie prosimy kierować pod nr tel. 13 44 070 43,
na adres e-mail: promocja@kraina-nafty.pl lub osobiście w Biurze Lokalnej
Grupy Działania "Kraina Nafty" ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.