TABLICE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

TABLICE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Zadanie dotyczy przygotowania i zamontowania drewnianych tablic oraz opracowania i druku  tablic informacyjno-promocyjnych na poliwęglanie komorowym.

Tablice zawierały będą nadruk mapy obszaru obu LGD, z zaznaczonymi punktami Ekomuzeum oraz innymi atrakcjami turystycznymi i zabytkami. Tablice nawiązywać będą do przygotowywanych i zinwentaryzowanych szlaków i atrakcji turystycznych obszaru LGD, ponadto zawierać będą informacje na temat całego obszaru projektu współpracy. Będę spełniały istotną rolę informacyjno- promocyjną realizowanego przedsięwzięcia.

W ramach zadania wykonanych zostanie 24 tablice – dwa rodzaje: 6 duże – usytuowane w miejscowościach będących siedzibami gmin i 18 małych – usytuowane przy najważniejszych atrakcjach ekomuzeum na obszarze LGD „Kraina Nafty”.

Przyjęte parametry dużej tablicy to: szerokość 3 m, wysokość 2 m.

Przyjęte parametry małej tablicy: szerokość 1m, wysokość 1,5 m.

Usługa zostanie wykonana przez Firmę „Dwernik” z Sanoka.

Poniżej wzory tablic: