Terminy składania biznesplanów.

Terminy składania biznesplanów.

Ogłoszenie z dnia 28.02.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach I tury naboru, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia – do pobrania.