Usługowe Spółdzielnie Socjalne

Usługowe Spółdzielnie Socjalne

Stowarzyszenie B-4 to dynamicznie rozwijająca się, niezależna organizacja pozarządowa, współpracująca z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami w kraju i za granicą, której misją jest realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach.

 

Obecnie Stowarzyszenie B-4  rozpoczęło realizację projektu pn. "Usługowe Spółdzielnie Socjalne" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), zamieszkałe na terenie całego województwa podkarpackiego.

Oferowane formy wsparcia (doradztwo, warsztaty, szkolenia w obszarze merytorycznym związanym z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnych, udzielenie środków finansowych na rozwój i działalność utworzonej spółdzielni).
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 3 października do 26 października br.

Do pobrania: ulotka promocyjna oraz plakat.

Szczegółowych informacji udziela:
Agata Nowacka-Bednarz
Koordynator Projektu

tel. 17 853 27 24

e-mail: anowacka-bednarz@b4.org.pl

www.spoldzielnie-socjalne.b4ngo.pl