UWAGA! Nowy wniosek dla Małych Projektów

UWAGA! Nowy wniosek dla Małych Projektów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 czerwca 2011 roku udostępniło nowy formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania Małe Projekty, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

 

 Wniosek do pobrania ze strony Urzędu Marszałkowskiego

 

W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013  –

IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r.