Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

 

 1. Prezes Zarządu – Janina Gołąbek
 2. Wiceprezes Zarządu – Stanisław Chochołek
 3. Skarbnik Zarządu – Edward Jakieła

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

 

 1. Przewodniczący KR – Ewa Kaczmarska-Więckowska
 2. Wiceprzewodniczący KR – Maria Kurek
 3. Członek KR – Józef Kuśnierz

 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

 

Członkowie:

 

 1. Krystyna Boczar-Różewicz
 2. Mariola Stapińska-Chrobak
 3. Małgorzata Urban
 4. Wojciech Bularski
 5. Wioletta Klimek
 6. Piotr Świder
 7. Urszula Bajger
 8. Ireneusz Matusik
 9. Elżbieta Klimkowska
 10. Bożena Baran
 11. Piotr Urban