Walne Zebranie Członków LGD „Kraina Nafty”, 26 stycznia 2011 r., podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2011 rok.

Walne Zebranie Członków LGD „Kraina Nafty”, 26 stycznia 2011 r., podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2011 rok.

 

Wysokość składek członkowskich na 2011 rok wynosi:

  1. Gminy – 0,30 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 01.01.2010r.

  2. Stowarzyszenia i Jednostki Organizacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego 20 zł;

  3. Samorządowe Instytucje Kultury – 20 zł;

  4. Osoby fizyczne 5 zł;

  5. Przedsiębiorcy – w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych pracowników (łącznie z przedsiębiorcą) wg stanu na 1 stycznia danego roku.

  1. 1 osobowe – 10 zł;

  2. 2- 10 osobowe – 50 zł;

  3. 11- 50 osobowe – 100 zł;

  4. powyżej 50 osób – 200 zł;