Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”

Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”

Szanowni Państwo!

Zarząd LGD "Kraina Nafty" uprzejmie informuje, iż w dniu 12.04.2012 r. o godz. 16:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty".

Do pobrania:

– Porządek obrad

– Sprawozdanie merytoryczne za 2011 r.
– Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Projekty uchwał