Warsztaty aktywizujące w zakresie carvingu i batiku – Miejsce Piastowe

Warsztaty aktywizujące w zakresie carvingu i batiku – Miejsce Piastowe

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”

zaprasza mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe
 
na warsztaty aktywizujące w zakresie
c a r v i n gu (06.08.2012 r.)   i   b a t i k u (03.08.2012 r.)

 

* Warsztaty odbędą się w GOKw Chorkówce, godz.: 1400

* Zapisy na warsztaty można dokonywać GOK Chorkówka oraz w Biurze LGD lub telefonicznie

(13) 44 070 43