Warsztaty aktywizujące w zakresie ceramiki i korzenioplastyki – Jedlicze