Warsztaty aktywizujące w zakresie wikliny i korzenioplastyki – Dukla