Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowanych w ramach projektu „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców województwa podkarpackiego i odbędą się 23 stycznia 2023 r. w Tylawie (Zajazd Bartnik, Tylawa 54A, 38-450 Tylawa ). Przewidywane godziny trwania warsztatów 9.30-16.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W programie m.in. :

  • Prezentacja ras rodzimych bydła, owiec i kóz, w tym przedstawienie walorów surowca od nich pochodzącego  z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie;
  • Przedstawienie zalet krótkiego łańcucha dostaw: hodowca – gastronom – konsument w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras. Uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej, jako aspektu spójnego z przedmiotem warsztatów, jakim są rodzime rasy;
  • Część praktyczna poprowadzona przez eksperta kulinarnego.

W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

-Paweł Radomski, tel. 666 081 341, e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl
-Piotr Moskała, tel. 666 081 118, e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl