WAŻNE – Beneficjenci naboru numer 8/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej.

WAŻNE – Beneficjenci naboru numer 8/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą formularza Umowy o Przyznanie Pomocy, zmianie uległ również załącznik do umowy, jakim jest BiznesPlan.
Załączone przez Państwa (nabór numer 8/2020 podejmowanie działalności gospodarczej od 02.11.2020r. do 16.11.2020r.) do Wniosku o Przyznanie Pomocy BiznesPlany, są na nieaktualnej wersji i w związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wystosuje prośbę o zaktualizowanie BiznesPlanu do wersji 4z.

 

W celu usprawnienia i ułatwienia przesyłamy poniżej aktualne wersje dokumentów (obowiązujące od 21.12.2020r.):

W przypadku trudności z pobraniem załączników proszę wejść na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie znajdą Państwo aktualne wersje dokumentów: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html