DOTACJE DLA MŁODYCH – WEBINARIUM

DOTACJE DLA MŁODYCH – WEBINARIUM

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 10 marca 2022 r. od godz. 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 798 771 192 lub 798 771 620.

Więcej szczegółów

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego.

W webinarium weźmie udział:

  • – Pani Natalia Kuliga-Helnarska – koordynator projektu „Dotacje dla Młodych” z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.
  • Koordynator projektu „Przedsiębiorca z POWERem!” z „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

 

Program webinarium: 

  1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  2. Omówienie grupy docelowej.
  3. Przedstawienie wysokości dofinansowania.
  4. Proces aplikowania o dofinansowanie.
  5. Zaprezentowanie operatorów wsparcia.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

 

Organizator webinarium: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul.Staszica 20,  38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail: lpi.krosno@podkarpackie.pl