WIZYTA PARTNERSKA W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „Nasze Bieszczady”

WIZYTA PARTNERSKA W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „Nasze Bieszczady”

W dniach 20-21 października 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” odwiedziła obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady”. Delegację ze strony Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przywitała Prezes  Ewa Baranowska  oraz Dyrektor Biura – Jolanta Bartnicka-Węgrzyn. W trakcie wizyty zostały zaprezentowane filmy promujące obszar obu LGD.  Celem wizyty  było wzmocnienie współpracy partnerskich LGD, poznanie walorów obszaru, wymiana dobrych praktyk w ramach wdrażania LSR, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Projektów Grantowych oraz innych projektów ramach realizacji poddziałania 19.2.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.