Wizyta studyjna przedstawicieli LGD na Węgrzech

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD na Węgrzech

W dniach 20-22 września 2017 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia wraz z 3 partnerskimi tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, LGD Liwocz oraz Czarnorzecko -Strzyżowską LGD, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Węgry w okolice Tokaju. W wyjeździe wzięli udział także lokalni producenci i winiarze.

Wyjazd ten zorganizowany był w ramach projektu pn. „Identyfikacja partnerów projektu współpracy”, finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Lederem projektu, jak również organizatorem wyjazdu było LGD Nowa Galicja.

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi na Węgrzech w zakresie promocji turystyki, ekoturystyki, winiarstwa oraz produktów lokalnych. Tak by w przyszłości wspólnie przygotować i zrealizować projekt współpracy w ramach LEADERA.

Wizyta pozwoliła nam nawiązać liczne kontakty oraz przyczyniła się do wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Podczas pobytu na Węgrzech odbyło się spotkanie partnerskich LGD z Polski i Węgier – Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület  (http://www.zemplenitajak.hu/).  Efektem tego spotkania było podpisanie przez stronę polską i węgierską listu intencyjnego, w którym wyrażono chęć przyszłej współpracy.