Wizyta studyjna Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”

Wizyta studyjna Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”

21-22 lipca 2011 r.LGD„Kraina Nafty” uczestniczyło w wizycie studyjnej w LGD „Gorce-Pieniny”
w Krościenku nad Dunajcem.

Celem wizyty była wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie wdrażania Programu Leader oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

 Program wizyty obejmował:

 

1)      spotkanie w Biurze LGD „Gorce – Pieniny” z przedstawicielami: Prezesem Stowarzyszenia – Zdzisławem Błachutem, Wiceprezesem Krystyną Kubik, Członkiem Zarządu Edwardem Ponickim oraz p.o. Kierownika Biura Krystyną Sajdak –przedstawienie historii Stowarzyszenia i prelekcja na temat Szlaku Kultury Wołoskiej;

 

  

 

2)      prezentację multimedialną dotyczącą wdrażania podejścia Leader na terenie działania 3 gmin oraz osiągnięcia LGD „Gorce – Pieniny” w wykorzystywaniu przez beneficjentów środków Osi 4 PROW 2007 – 2013;

 

 

3)      Wizytę u twórców ludowych zajmujących się malarstwem, rzeźbiarstwem, i haftem;

 

 

 
  

4)      Zwiedzanie chaty góralskiej i wystawy w Ochotnicy Górnej

 

 

 

5)      Wzajemna wymiana doświadczeń na temat realizowanych projektów oraz opracowana przez LGD „ Gorce –Pieniny” dokumentacja techniczna na różne projekty, która jest obecnie wykorzystywana przez członków stowarzyszenia.

 

Wizyta studyjna przebiegała w bardzo miłej atmosferze za co jesteśmy wdzięczni Zarządowi

i pracownikom LGD „Gorce – Pieniny” !