Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja

Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że w dniach 23-24 listopad 2013 roku organizuje 2-dniową wizytę studyjno-szkoleniową do „Ekomuzeum Beskidzkie Wędrowanie” adresowaną do 35 lokalnych liderów.

 

Karty zgłoszenia do udziału w wizycie składać można do 13 listopada2013 roku osobiście w biurze LGD „Kraina Nafty” ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe  w godz. 9.00 – 15.00  lub przesyłać na adres mailowy: biuro@kraina-nafty.pl.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w wizycie zamieszczonym poniżej. Wizyta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w wizycie studyjno-szkoleniowej.pdf

Karta zgłoszenia.pdf

Program wizyty.pdf*

 

 

—————–

*Program wizyty może ulec zmianie.