WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW