WYJAZD EDUKACYJNY – 12.06.2015 r.

WYJAZD EDUKACYJNY – 12.06.2015 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty” tj., Gmin Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze oraz Miejsce Piastowe do udziału w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013., który odbędzie się 12 czerwca 2015 r.  Celem tego wyjazdu jest prezentacja Dobrych Praktyk w zakresie Wdrażania LSR oraz walorów obszaru. Na koniec zostanie wygłoszone podsumowanie wraz z prezentacją filmową nt. działalności i osiągnięć LGD “Kraina Nafty”. 

Uczestnikom zapewniamy transport i wyżywienie. Plan wyjazdu zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej www.kraina-nafty.pl 

Zapisy i szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie LGD „Kraina Nafty” ul. Dworska 14 w Miejscu Piastowym bądź pod nr tel. 725 995 723, 725 999 721.

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

podm-488x689