WYJAZD STUDYJNY NA WĘGRY

WYJAZD STUDYJNY NA WĘGRY

W ramach Projektu Współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” uczestniczyła w wizycie studyjnej na obszarze węgierskiej LGD  – Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület , która odbyła się w dniach 24-26 października 2019 r. Wizyta połączona była z targami i konferencją na temat produktów lokalnych, historii winiarstwa, ekoturystyki i enoturystyki oraz promowania walorów obszarów partnerskich. Podczas wizyty odbyła się  prezentacja produktów lokalnych ze strony polskiej i węgierskiej, prezentacja dobrych praktyk w kontekście wykorzystywania walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru do rozwoju i kształtowania turystyki i enoturystyki.  W wizycie studyjnej wzięli udział między innymi:  winiarze, przedsiębiorcy, producenci, przetwórcy lokalnych produktów, producenci rolni, przedstawiciele KGW, twórcy i artyści lokalni jak również przedstawiciele LGD.  Celem wizyty było promowanie obszaru i zasobów lokalnych. Elementem wizyty było również poznanie walorów turystycznych obszaru partnerskiego LGD (winnice, architektura, zabytki).

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.