Wyniki I nabór “Dotacje dla młodych”

Wyniki I nabór “Dotacje dla młodych”

12.04.2022 r.

Lista wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do Projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 znajduje się poniżej:

Dotacje dla Młodych

Aktualizacja 13.04.2022 r.

Lista wyników oceny  merytorycznej

 

Dotacje dla Młodych

Aktualizacja 25.04.2022 r.

Wyniki rekrutacji osób w ramach projektu “Dotacje dla młodych

 

Dotacje dla Młodych