Wyniki oceny II nabór “Dotacje dla młodych”

Wyniki oceny II nabór “Dotacje dla młodych”

26.04.2022 r.

Lista wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do Projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 znajduje się poniżej:

Dotacje dla Młodych

27.04.2022 r.

Lista wyników oceny merytorycznej

Dotacje dla Młodych