Zagórz

Zagórz

Zespoły ludowe, twórcy i rękodzielnicy oraz przedstawicielki z KGW, które prezentowały potrawy regionalne i niezapomniane tradycyjne smaki to elementy, które towarzyszyły cyklicznej imprezie organizowanej 29.07.2012 r. w Zagórzu pn. Zagórski Zjazd Kapel, organizowanej przez GOKiS w Zagórzu, towarzyszyła jej bowiem impreza organizowana wspólnie przez LGD „Kraina Nafty” i LGD Nasze Bieszczady w ramach Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków. Było to kolejne działanie zrealizowane
w ramach projektu współpracy – ZTKPAiISL.W imprezie tej uczestniczyli przedstawiciele
z obszaru obu LGD.

Stoiska z rękodziełem artystycznym i produktami regionalnymi zarówno z naszego obszaru jak i obszaru LGD Nasze Bieszczady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zaś występy zespołów i kapel ludowych spotkały się z ciepłym przyjęciem i gromkimi oklaskami.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.