Zakończenie I etapu inwestycji realizowanej przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

Zakończenie I etapu inwestycji realizowanej przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

21 maja 2021 r. (piątek) odbyło się uroczyste otwarcie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Wydarzenie na pewno na długo zostanie w naszej pamięci nie tylko ze względu na słoneczne majowe popołudnie, wystąpienia znamienitych gości, oprawę muzyczną, czy pyszne jedzenie. Warte zapamiętania jest przede wszystkim zaangażowanie i ciężka praca oraz serce         jakim wykazali się członkowie Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Efekty tej pracy widoczne są gołym okiem i z pewnością przysłużą się nie tylko Stowarzyszeniu, ale i mieszkańcom całej gminy Dukla.

Całość inwestycji wynosi około 4,6 mln złotych i została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich został właśnie zakończony sukcesem.

Etap I to oddanie do użytku pierwszego budynku, w którym znajdują się dwie sale oraz zaplecze gastronomiczne. Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej oraz zaplecza gastronomicznego było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich jest beneficjentem naboru organizowanego przez LGD „Kraina Nafty”, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Realizacja pierwszego etapu wywarła pozytywny wpływ na mieszkańców i z pewnością  przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych oraz będzie sprzyjać integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Pozostałe prace, których wykonanie było niezbędne do oddania w pełni funkcjonalnego budynku były możliwe dzięki pomocy finansowej Gminy Dukla, Narodowego Instytutu Wolności, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakończenie II etapu planowane jest na 2023.

Dziękujemy za zaproszenie nas na to wydarzenie i życzymy powodzenia w realizacji projektów w przyszłości.

Poniżej krótka fotorelacja