Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach

1 września br. Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” rozpoczęła realizację projektu pt.: "Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie" – jest to kampania informacyjno – edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej z zakresu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

 

Bezpośrednim odbiorcą projektu są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Pośrednim odbiorcą programu są  gminy, rozumiane zarówno jako jednostki samorządowe i instytucje administracji publicznej i gospodarki komunalnej, jak i społeczność lokalna, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie. Uczestnikiem programu edukacyjnego projektu będą zatem pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i pozarządowych, jak również osoby rekomendowane i zgłoszone do projektu (szkoleń) za pośrednictwem tych instytucji.

 

Projekt polega na realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej oraz programu edukacyjnego,
z wykorzystaniem innowacyjnych i sprawdzonych instrumentów edukacji e-learningowej. Obok instrumentów informatycznych (moduły e-learningowe, czaty, testy on-line, newslettery, bazy pytań
(i odpowiedzi) projekt wykorzystuje biuletyny drukowane, plakaty, przewodnik drukowany
i vademecum CD.

 

Uczestnicy szkoleń otrzymują:

 

  • dostęp do treści wykładów tematycznych w formie tekstowej, jak również prezentacji ppt z narracją lektorską
  • możliwość zadawania pytań ekspertom i prowadzenia konsultacji za pośrednictwem platformy e-learningowej w okresie 12 m-cy trwania szkoleń
  • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystępowanie do cyklicznie prowadzonych testów
  • newslettery drogą e-mail na tematy organizacyjne szkoleń oraz tematy merytoryczne
  • biuletyny elektroniczne "Ekorozwój w Gminie"
  • poradnik "Partnerstwo dla ekorozwoju gminy" (na życzenie) – planowany pod koniec realizacji projektu
  • możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w konferencji tematycznej, organizowanej pod koniec szkoleń na obszarze lokalnej grupy działania "Ciuchcia Krasińskich".

Szczegółowe informacje, regulamin rekrutacji oraz harmonogram szkoleń znajdują się na stronie Projektu pod adresem http://www.ekorozwojwgminie.pl.

 

Rejestracja i udział w szkoleniach natomiast odbywa się za pośrednictwem platformy informatycznej pod adresem http://ekorozwoj.ews21.pl.

Anna Kienik
Prezes Zarządu Fundacji

Partnerska Grupa Lokalnego Działania
„Ciuchcia Krasińskich”