ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” ma zaszczyt zaprosić na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD „Kraina Nafty” w dniu: 15 maja 2014 r., tj. czwartek o godz. 16:00, w Muzeum w Bóbrce – Kanadyjka.

 

Poniżej materiały na WZC:

 

1. Porządek obrad.pdf
2. Projekt uchwały nr 1.pdf
3. Projekt uchwały nr 2.pdf
4. Projekt uchwały nr 3.pdf
5. Projekt uchwały nr 4.pdf
6. Projekt uchwały nr 5.pdf
7. Projekt uchwały nr 6.pdf
8. Projekt uchwały nr 7.pdf
9. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2013 r.pdf
10. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.pdf
11. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu.pdf
12. Sprawozdanie z działalności Rady.pdf
13. Zaproszenie.pdf