Zaproszenie do udziału w Wyjeździe studyjnym do miejscowości Uniejów