Zaproszenie na szkolenie dotyczące chorób pszczół i bezpośredniej sprzedaży produktów pszczelich