Zaproszenie – Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków